Myyntiehdot

Nämä ehdot tulevat voimaan silloin, kun tilaaja on vahvistanut tilauksensa ja suorittanut laskutetun ennakkomaksun.

Tarjous

 • Tarjous on voimassa 60 päivää sen tekopäivästä. Halutessasi voit esittää lisäkysymyksiä tai muuttaa tarjouksen perusteena olevia tietoja. Siinä tapauksessa teemme uuden tarjouksen.
 • Tarjouksessa esitämme verottoman hinnan, arvonlisäveron ja loppusumman, johon sisältyy arvonlisävero.

Maksuehdot

 • Myyjä esittää asiakkaalle ennakkolaskun, joka käsittää 50 % kokonaiskustannuksista.
 • Ennakkolaskun maksamisen jälkeen alamme valmistaa mittatilaustuotetta.
 • Mikäli ennakkolasku jätetään maksamatta, tilaus peruutetaan.
 • Tuotteen vastaanoton jälkeen myyjä esittää asiakkaalle lopullisen laskun.
 • Lopullisen laskun maksuaika on 7 päivää, ellei ole sovittu toisin. Toimitettu tuote on lopullisen laskun maksamiseen asti myyjän omistuksessa.
 • Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa 2 % päivässä.
 • Jos asiakas ei maksa lopullista laskua, myyjä voi haastaa hänet oikeuteen tai siirtää erääntyneen laskun perintään.

Mittaus

 • Asiakas voi tilata projektia varten mittauspalvelun, jonka suorittaa myyjän ammattimittaaja. Tarjouksen hyväksyneen asiakkaan kanssa sovitaan palvelun tarkasta suoritusajasta.
 • Mittauksen aikana tilaajan tai hänen edustajansa tulee olla läsnä, jotta mittaaja voi sopia hänen kanssaan kaikista tarvittavista yksityiskohdista.
 • Mittauksen aikana asiakkaalla tulee olla kaikki tiedot tiskialtaasta, liedestä, hanasta jne.
 • Mittauksen aikana kaikkien kaappien tulee olla asennettu lopullisesti. Mahdolliset väliaikaiset tasot tulee poistaa ennen mittausta. Ennen mittausta tasoilta tulee siivota kaikki esineet, jotka estävät mittaamisen. Mikäli näitä vaatimuksia on laiminlyöty, mittaajalla on oikeus keskeyttää työ. Siinä tapauksessa sovitaan uusi mittausaika, josta veloitetaan lisämaksu.
 • Asiakas voi suorittaa mittauksen itse ja toimittaa myyjälle tarvittavat mitat. Silloin tuote valmistetaan asiakkaalta saatujen mittojen mukaan. Siinä tapauksessa valmistaja ei vastaa mittojen oikeellisuudesta.

Sallitut mittapoikkeamat

 • Varsinaisten mittojen sallitut erot, joita ei pidetä vaatimusten vastaisina, ovat seuraavat: työtason yleiset mitat enintään ± 2 mm, reiän mitat ± 2 mm, työtason paksuus ± 10 %, liitoskohta maks. 2 mm.
 • Jos tiskiallas tai liesilevy asennetaan työtason sisään huullettuna (upotettu asennustapa), pintojen sallittu korkeusero on ± 2 mm. Kivilaatat tai liesilevyn ja altaan reunat eivät aina ole täysin suoria mutta pysyvät valmistajan sallimien toleranssien rajoissa.
 • Jos liesilevy asennetaan työtason sisään huullettuna (upotettu asennustapa), huullos tehdään valmistajan piirustuksen mukaan. Ellei piirustusta ole, valtaosa liesitoimittajista suosittaa jättämään kivitason ja liesilevyn lasin väliin vähintään 3 mm leveän silikonisauman. Jos sauma on kapeampi, he eivät välttämättä myönnä liesilevylle kestävyystakuuta. Jos asiakas haluaa 3 mm alittavan sauman, Granimar OÜ ei vastaa mahdollisista myöhemmistä reklamaatioista.

Asennus

 • Kohteessa olevien rakenteiden, joiden päälle tuote asennetaan, tulee olla laadukkaita ja kestää asennettavan tuotteen paino. Tasaisuus ja kierous eivät saa olla yli ± 3 mm juoksumetriä kohden.
 • Asennuksen aikana tarvittavat kulutusmateriaalit sisältyvät hintaan.
 • Olemassa olevat keraamiset laatat eivät saa estää kiviosien asennusta. Jos keraamiset laatat ja kiviosat asennetaan samanaikaisesti, tulee myös suunnitella siten, että kiviosille jää riittävästi tilaa.
 • Tiskialtaan ja lieden asennuskohdassa etureunan lista ja sivurunko tulee yleensä leikata muutaman senttimetrin verran pienemmäksi tai joissakin tapauksissa poistaa etureunan lista kokonaan, ilman että myyjä vaihtaa sen uuteen.
 • Sähkö- ja putkiasennustyöt eivät sisälly asennushintaan. Hintaan ei sisälly myöskään muiden kuin tilaukseen kuuluvien osien (hanat, pistorasiat tms.) irrottaminen tai asentaminen.
 • Mikäli tuotteita tai osia asennetaan ahtaassa tilassa, lähellä sijaitseviin pintoihin voi syntyä pienehköjä vaurioita, joista myyjä ei vastaa.
 • Asiakkaan tai asiakkaan edustajan tulee olla koko asennuksen ajan työmaalla, tarkistaa kaikki materiaalit ja vahvistaa työsuorituksen laatu. Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää asentajalle heti ja ne tulee kirjata vastaanottopöytäkirjaan ja reklamointikohteesta tulee ottaa kuvat. Lähetäthän kuvat meille sähköpostitse.
 • Turvallisuussyistä töiden suorittajat eivät saa riisua turvajalkineita. Asiakkaan tulee suojata lattiat asennuksen ajaksi.
 • Vanhojen tasojen tai muiden mittausta ja asennusta estävien rakenteiden purkamisen aiheuttamia mahdollisia vahinkoja ei korvata.

Kuljetus ja toimitusaika

 • Mittatilaustuotteen valmistus aloitetaan silloin, kun ennakkolasku on maksettu ja rahat ovat saapuneet myyjän tilille.
 • Tuote toimitetaan 2 viikon kuluessa. Jos hankkeessa käytetään erikseen tilattavia materiaaleja, toimitusajasta sovitaan erikseen.
 • Kuljetuspalvelun tarjoaja ottaa yhteyttä asiakkaaseen, ja he sopivat sopivasta ajankohdasta ja paikasta tilatun tuotteen vastaanottamiseksi. Asiakas sitoutuu olemaan sovittuna aikana sovitussa paikassa, jotta kuljetuspalvelu voidaan suorittaa loppuun.
 • Toimitetun tuotteen vastaanottamisen jälkeen asiakas sitoutuu tarkastamaan tuotteen heti. Jos tuotteesta löytyy vikoja, asiakkaan tulee kirjata ne (valokuva, merkintä rahtikirjaan) ja ilmoittaa niistä heti myyjälle.

Sopimuksen peruuttaminen

 • Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ennen ennakkolaskun maksamista.
 • Kun mittatilaustuotteen valmistus on aloitettu, peruutusoikeutta ei ole.

Reklamaatioiden käsittely

 • Asiakas sitoutuu varmistautumaan toimitetun tuotteen laadusta heti tuotteen toimittamishetkellä ja kirjaamaan mahdolliset reklamaatiot työsuorituksen vastaanottopöytäkirjaan.
 • Jos tuotteessa ilmenee vikoja, myyjä on vastuussa enintään kahden vuoden ajan takuuehtojen mukaan.
 • Myyjä vastaa kaikkiin reklamaatioihin viimeistään 15 päivän kuluttua.
 • Jos myyjä hylkää reklamaation, hän perustelee päätöksen asiakkaalle kirjallisesti.
 • Jos tuotteessa on vikoja, jotka kuuluvat takuun piiriin, myyjä sitoutuu vaihtamaan tai korjaamaan sen kohtuullisen ajan kuluessa.
 • Myyjä ei ole velvollinen takuun piiriin kuuluvia vikoja korjatessaan maksamaan mitään korvausta tai vahingonkorvausta sivukuluista (asiakkaan maksusuoritukset sähkö- tai putkiasentajalle tms.).
 • Elleivät osapuolet pääse sovintoon reklamaation ratkaisemisessa, riidan ratkaisee välimiesoikeus Viron lain mukaan.

Asiakkaan on syytä ymmärtää, että marmori, graniitti ja kvartsi ovat luonnonmateriaaleja, joita käytettäessä lopputuotteessa voi esiintyä pienehköjä erikoisuuksia, värieroja tms., jotka johtuvat materiaalista ja joita ei katsota viaksi. Myyjä tekee kaikkensa, jotta valmistuva tuote täyttää mahdollisimman tarkasti spesifikaatioiden ehdot, mutta myyjä ei kuitenkaan voi varmistaa täyttä yhdenmukaisuutta.